Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği (İÖ)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
131221003 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
131221100 Makina Mühendisligine Giris 2+0+0 Zorunlu 4
131221128 Bilgisayar ve Programlamaya Giriş 3+0+0 Zorunlu 3
131221302 Fizik I 3+2+0 Zorunlu 6
131221305 Genel Kimya 2+2+0 Zorunlu 5
131221306 Matematik I 3+2+0 Zorunlu 6
[G] YDS1 Yabancı Dil Seçmeli Ders Grubu I 2+2+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
131222004 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
131222101 Statik 3+0+0 Zorunlu 4
131222129 Bilgisayar Programlama 3+0+0 Zorunlu 3
131222303 Fizik II 3+2+0 Zorunlu 6
131222307 Matematik II 3+2+0 Zorunlu 6
131222309 Teknik Resim I 2+2+0 Zorunlu 5
[G] YDS2 Yabancı Dil Seçmeli Ders Grubu II 2+2+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
131223001 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
131223102 Matematik III 3+2+0 Zorunlu 6
131223103 Dinamik 3+0+0 Zorunlu 5
131223104 Malzeme Bilgisi 3+0+0 Zorunlu 4
131223105 Mukavemet I 3+0+0 Zorunlu 5
131223123 Teknik Resim II 2+2+0 Zorunlu 5
[G] G211 2. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 1 3+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
131224002 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
131224108 İmal Usulleri 2+2+0 Zorunlu 5
131224109 Termodinamik I 3+0+0 Zorunlu 5
131224110 Mühendislik Malzemeleri 3+0+0 Zorunlu 5
131224124 Sayısal Analiz 3+2+0 Zorunlu 5
131224125 Mukavemet II 3+0+0 Zorunlu 5
[G] G212 2. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 1 3+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
131225111 Mekanizma Teknigi 3+0+0 Zorunlu 4
131225113 Makina Elemanlari I 3+0+0 Zorunlu 5
131225114 Termodinamik II 3+0+0 Zorunlu 4
131225115 Imalat Mühendisligi 3+0+0 Zorunlu 4
131225118 Akiskanlar Mekanigi I 3+0+0 Zorunlu 5
131225996 Staj I 0+0+0 Zorunlu 4
[G] G311 3. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 1 3+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
131226112 Makina Dinamigi 3+0+0 Zorunlu 5
131226116 Isi Transferi 3+0+0 Zorunlu 5
131226117 Makina Elemanlari II 2+2+0 Zorunlu 5
131226119 Elk.- Elktronik Bilgisi 3+0+0 Zorunlu 5
131226126 Akışkanlar Mekaniği II 2+2+0 Zorunlu 5
[G] G312 3. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 1 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
131227120 Makine Laboratuari I 2+2+0 Zorunlu 4
131227308 Mühendislik Ekonomisi 3+0+0 Zorunlu 4
131227998 Staj II 0+0+0 Zorunlu 4
[G] G411 4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 1 5+0+0 Seçmeli 6
[G] G421 4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 2 3+0+0 Seçmeli 4
[G] G431 4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 3 3+0+0 Seçmeli 4
[G] G441 4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 4 3+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
131228122 Yönetim ve Organizasyon 3+0+0 Zorunlu 4
131228127 Makine Laboratuarı II 2+2+0 Zorunlu 4
[G] G412 4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 1 3+0+0 Seçmeli 5
[G] G422 4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 2 3+0+0 Seçmeli 5
[G] G432 4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 3 4+0+0 Seçmeli 6
[G] G442 4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 4 0+2+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler