Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
131211003 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
131211100 Makina Mühendisligine Giris 2+0+0 Zorunlu 4
131211128 Bilgisayar ve Programlamaya Giriş 3+0+0 Zorunlu 3
131211302 Fizik I 3+2+0 Zorunlu 6
131211305 Genel Kimya 2+2+0 Zorunlu 5
131211306 Matematik I 3+2+0 Zorunlu 6
[G] YDS1 Yabancı Dil Seçmeli Ders Grubu I 2+2+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
131212004 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
131212101 Statik 3+0+0 Zorunlu 4
131212129 Bilgisayar Programlama 3+0+0 Zorunlu 3
131212303 Fizik II 3+2+0 Zorunlu 6
131212307 Matematik II 3+2+0 Zorunlu 6
131212309 Teknik Resim I 2+2+0 Zorunlu 5
[G] YDS2 Yabancı Dil Seçmeli Ders Grubu II 2+2+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
131213001 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
131213102 Matematik III 3+2+0 Zorunlu 6
131213103 Dinamik 3+0+0 Zorunlu 5
131213104 Malzeme Bilgisi 3+0+0 Zorunlu 4
131213105 Mukavemet I 3+0+0 Zorunlu 5
131213123 Teknik Resim II 2+2+0 Zorunlu 5
[G] G211 2. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 1 3+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
131214002 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
131214108 İmal Usulleri 2+2+0 Zorunlu 5
131214109 Termodinamik I 3+0+0 Zorunlu 5
131214110 Mühendislik Malzemeleri 3+0+0 Zorunlu 5
131214124 Sayısal Analiz 3+2+0 Zorunlu 5
131214125 Mukavemet II 3+0+0 Zorunlu 5
[G] G212 2. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 1 3+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
131215111 Mekanizma Teknigi 3+0+0 Zorunlu 4
131215113 Makina Elemanlari I 3+0+0 Zorunlu 5
131215114 Termodinamik II 3+0+0 Zorunlu 4
131215115 Imalat Mühendisligi 3+0+0 Zorunlu 4
131215118 Akiskanlar Mekanigi I 3+0+0 Zorunlu 5
131215996 Staj I 0+0+0 Zorunlu 4
[G] G311 3. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 1 3+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
131216112 Makina Dinamigi 3+0+0 Zorunlu 5
131216116 Isi Transferi 3+0+0 Zorunlu 5
131216117 Makina Elemanlari II 2+2+0 Zorunlu 5
131216119 Elk.- Elktronik Bilgisi 3+0+0 Zorunlu 5
131216126 Akışkanlar Mekaniği II 2+2+0 Zorunlu 5
[G] G312 3. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 1 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
131217120 Makine Laboratuari I 2+2+0 Zorunlu 4
131217308 Mühendislik Ekonomisi 3+0+0 Zorunlu 4
131217998 Staj II 0+0+0 Zorunlu 4
[G] G411 4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 1 3+0+0 Seçmeli 4
[G] G421 4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 2 5+0+0 Seçmeli 6
[G] G431 4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 3 3+0+0 Seçmeli 4
[G] G441 4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 4 3+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
131218122 Yönetim ve Organizasyon 3+0+0 Zorunlu 4
131218127 Makine Laboratuarı II 2+2+0 Zorunlu 4
[G] G412 4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 1 3+0+0 Seçmeli 5
[G] G422 4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 2 4+0+0 Seçmeli 6
[G] G432 4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 3 0+2+0 Seçmeli 6
[G] G442 4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 4 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler