Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
8131218510Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları (Tes. Seç. Ders IV)3+035
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Seçmeli
Dersin Amacı  Akışkanlar dinamiği ve ısı geçişi problemlerinin sayısal çözümlemelerinde kullanılan ANSYS FLUENT programını öğretmek.
Dersin İçeriği  Gambit ile akış problemine veya ısı transferi modeline uygun geometriler ve ağ yapısı oluşturmak ve ANSYS FLUENT ile sayısal çözümler elde etmek.
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar  Fluent Inc., Fluent 6.3 User's Guide, 2006
Fluent Inc., Fluent 6.3 Tutorial Guide, 2006
Fluent Inc., Gambit 2.3 User's Guide, 2006
Fluent Inc., Gambit 2.3 Tutorial Guide, 2006
 
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 0 %0
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ödevler
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     159  AKTS Kredisi : 5
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Ders sonunda öğrenciler pratik olarak akışkanlar dinamiği ve ısı geçişi problemlerinin sayısal çözümlemelerini öğreneceklerdir.

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 GAMBİT programına giriş
2 Katı modellerin oluşturulması ve aktarılması
3 Katı modellerin oluşturulması ve aktarılması
4 Ağ yapısı oluşturma
5 Ağ yapısının kontrolü ve ağ yapısı oluşturma stratejileri
6 Sınır şartları
7 ANSYS FLUENT programına giriş
8 Sınır şartları
9 ANSYS FLUENT ile Çözümleme
10 ANSYS FLUENT ile Çözümleme
11 Çözümleme sonrası işlemler
12 Uygulama - Isı transferi
13 Uygulama - Türbülans modelleme
14 Uygulama - Zamana bağlı ısı iletimi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Ö1
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek