Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
4131214508Girişimcilik (Sos.Seç.Ders II)3+033
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Seçmeli
Dersin Amacı  Günümüzde gerek üniversitelerde, gerekse Endüstride Proje tasarlamak, üretmek ve gerçekleştirmek önemini oldukça arttırmıştır. Mühendislik eğitimi alan öğrencileri ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğe açık hale getirmek proje hazırlama ve yönetme yönüyle eksikliklerini gidermek ve bilgilendirmek, Proje Yönetimi konusunda profesyonelliğin gerekliliği anlatılarak, bu alanda kariyer gelişimini özendirmek oldukça büyük yararlar sağlayacaktır. Ayrıca girişimcilik ruhunun oluşturulması, iş kurma sürecindeki zorlukların kolayca aşılmasına yardımcı olacaktır.
Dersin İçeriği  Proje, proje yönetimi, proje gereksinimi, proje paydaşları, proje planının hazırlanması, fizibilite ve piyasa araştırması, proje bütçesi oluşturma ve iş kurma, insan kaynakları yönetimi, proje başarı kriterlerinin belirlenmesi, proje destekleri, girişimcilikte niyet ve amaç, girişimciliğin ülkemiz için gerekliliği, iş fikirlerinin belirlenmesi, girişimcilik için fırsatların okunabilmesi, iş planının yapılabilmesi, yenilik yapma fikrinin oluşturulması, girişimcilikte riskler, uygulamalı yenilik içeren proje önerisi hazırlamak, hazırlanan projeyi sunmak, finansal kaynak temini için teknogirişim proje desteğine yönelik uygulamalı çalışmalar yapmak.
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Dr. Öğr. Üyesi Abdullah AKBULUT
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar   Project Management Guidebook, Method 123 Ltd.
Fundamentals of Project Management, Lewis J.P.
Takımınızın yeteneklerini Geliştirmede Proje Yönetimi, Haris J.
 
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %10
Mühendislik Bilimleri %10
Mühendislik Tasarımı %50
Sosyal Bilimler %20
Eğitim Bilimleri %10
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 0 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ödevler
Sunum/Seminer Hazırlama
Ara Sınavlar
Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     123  AKTS Kredisi : 4
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Proje yönetiminin tekniklerini öğrenmek.
2 Proje yönetimi tekniklerinin takım çalışmasında kullanımını sağlamak, geçmişten ders almak ve Başarsızlıkları önlemek.
3 Doğru proje yönetimiyle ekonomi , ekoloji ve çevre ilişkisini korumak.

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Girişimcilik ve proje yönetiminin önemi, tanımı, proje yönetimi, proje gereksinimleri
2 Proje nedir, niçin yönetilir? Proje yönetimi organizasyonu ve ilişkileri, proje paydaşları.
3 Proje planı, yönetim süreçleri, proje yaşam döngüsü, fizibilite tanımı ve fizibilite raporu hazırlama teknikleri
4 Proje başlatma ve planlama, projenin alt bölümlere ayrılması, kontrol ve izleme, finans kaynakları yönetimi.
5 Proje aşamaları: a)Sıralama ve süreç tasarımı b)Süre-maliyet dengelemesi ve bütçe oluşturulması.
6 Risk yönetimi, tedarik yöntemi, insan kaynakları yönetimi.
7 Arasınav/Proje başarı kriterleri ve projenin sonuçlandırılması.
8 Girişimciliğin sınıflandırılması
9 Girişimci ve girişimci de olması gereken özellikler
10 Girişimcilikte amaç, girişimcilik fonksiyonları ve yenilik yapma (innovasyon).
11 İş fikirlerinin belirlenmesi ve projelendirilmesi, teknogirişim proje destekleri.
12 Maliyetler açısından izleme ve kontrol teknikleri
13 Projenin sonuçlandırılması.
14 Girişimcilikte risk, sorumluluk ve sınırlamalar

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Ö1
Ö2
Ö3
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek