Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3131213503Bilimsel Araştırma Teknikleri (Sos.Seç.Ders I)3+033
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Seçmeli
Dersin Amacı   Bilimsel bir araştırmada problemlere güvenilir çözümler aramak amacıyla, planlı ve sistemli olarak, verilerin toplanması, çözümlenmesi (analizi), yorumlanması, değerlendirilmesi sürecinin nasıl işlediğini ve bilimsel bir raporun nasıl hazırlanması gerekti
Dersin İçeriği   Bilimin tanımı, bilimin işlevleri, bilimin temel nitelikleri. Bilimsel yöntemin tanımı, aşamaları temel nitelikleri. Araştırmanın tanımı, türleri, aşamaları ve temel nitelikleri.
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Doç. Dr. M.Arif ÖZGÜR www.dpu.edu.tr arif.ozgur@dpu.edu.tr
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar   Nazik, H., Arlı, M., Araştırma Teknikleri, Ya-Pa Yayınları, İstanbul.
Seydioğlu, H., Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları No:20, 9. Baskı, İstanbul.
Karasar, N., Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 14. Baskı, Ankara.
  Koşul Yok
  Öğretim üyesinin ders notları
 -
 -

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %10
Mühendislik Bilimleri %40
Mühendislik Tasarımı %10
Sosyal Bilimler %10
Eğitim Bilimleri %10
Fen Bilimleri %10
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %10
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 2 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     120  AKTS Kredisi : 4
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Bilimin tanımı, bilimin işlevleri, bilimin temel niteliklerini kavramak
2 Bilimsel yöntemin aşamaları ve temel niteliklerini kavramak
3 İnternette araştırma ve internet kaynaklarından yararlanma becerilerini kazandırmak.
4 Konu seçimi, konunun sınırlarını belirleme, araştırma modeli ve araştırma tezini oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak.
5 Verinin türleri ve veri kaynaklarını belirlemek
6 Veri toplamada ölçme yöntemini uygulamak
7 Veri toplamada gözlem-görüşme, yazışma ve belgesel tarama yöntemlerini uygulamak.
8 İnternette araştırma ve internet kaynaklarından yararlanma becerilerini kazandırmak.
9 Bilimsel yazılarda dil etkinliği ve metin aktarmalarını kullanabilmek.
10 Bir araştırma raporunun yazılmasındaki temel kuralları belirleyerek rapor yazma becerisini kazandırmak.

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Bilimin tanımı, bilimin işlevleri, bilimin temel nitelikleri
2 Bilimsel yöntemin tanımı, aşamaları temel nitelikleri
3 Araştırmanın tanımı, türleri, aşamaları ve temel nitelikleri
4 Konu seçimi, konunun sınırlarını belirleme, araştırma modeli ve araştırma tezini oluşturma
5 Verinin tanımı, türleri ve veri kaynakları.
6 Veri toplamada ölçme yöntemi
7 Veri toplamada gözlem ve görüşme yöntemleri
8 Veri toplamada yazışma ve belgesel tarama yöntemleri
9 Dönem içi sınavı
10 İnternette araştırma ve internet kaynaklarından yararlanma
11 İnternet belgelerine ve elektronik kaynaklara başvurma yöntemleri
12 Bilimsel yazılarda dil etkinliği ve metin aktarmaları
13 Bir araştırma raporunun yazılmasındaki temel kurallar
14 Araştırma raporunun yazılması

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 1 2 5 5 5 4 5 3 1 1 1 1
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6
Ö7
Ö8
Ö9
Ö10
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek