Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3131213501İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (Sos. Seç. I)3+033
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Seçmeli
Dersin Amacı  İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemini kavramak. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedenleri ve alınması gereken önlemlerin öğretilmesi.
Dersin İçeriği  İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemi. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedenleri ve alınması gereken önlemler. Koruyucular, Yangın güvenliği, Elektrik güvenliği, konu ilei lgili yönetmelikler
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Doç. Dr. Özer AYDIN ozer.aydin@dpu.edu.tr
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar   DİZDAR, E.N., İş Güvenliği, ABP yayınevi, 2006.
GEREK, N., İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Aanadolu Üni. yayını No:1569
ESİN, A., Yeni mevzuatın Işığında iş sağlığı ve güvenliği, TMMOB yayın no:mmo/363/2
 Ön koşul yok
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %50
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %50
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 3 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     131  AKTS Kredisi : 4
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemi
2 İş kazaları ve meslek hastalıklarını öğrenme
3 İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yönetmelikleri öğrenme
4 İş kazasında tarafların kusur oranlarının neye ve hangi kriterlere göre belirlendiği
5 İş kazaları ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerinin öğretilmesi

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemi
2 İş kazalarının ve meslek hastalıkları
3 İş kazalarının ve meslek hastalıkları
4 İş kazalarına ve işçi sağlığı sorunlarına karşı alınabilecek önlemler
5 Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin genel görünümü
6 İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki yönetmelikler
7 Risk analizi ve OHSAS
8 Atölyelerde iş güvenliği
9 İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde maddi ve manevi tazminat davaları, destekten yoksun kalma tazminatı
10 İlk yardım kuralları
11 Elektrik ve yangın güvenliği
12 Kişisel ve makina koruyucuları
13 İş kazası incelemesi, soruşturma ve raporu
14 Teknik geziler

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 2 1
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek