Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3131213001Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I2+022
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Zorunlu
Dersin Amacı  Cumhuriyetin temel nitelikleri, Cumhuriyet kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin önemini kavratmaktır.
Dersin İçeriği  Türkiye Cumhuriyeti’in doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, ilkeler ve fikirler
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Okutman Mubahat Erdoğan mubahat.erdogan@dpu.edu.tr
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar   Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, (Edt. Abdullah İlgazi), Ankara 2011.
Atatürk, Nutuk, Ankara 1927
 Ders Notu
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %100
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 2 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     57  AKTS Kredisi : 2
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Cumhuriyet dönemi ile ilgili kaynakları tanımış olmak
2 Osmanlı’da modernleşme hareketlerini kavramış olmak
3 Türkiye Cumhuriyeti’nin yapısını bütün yönleriyle kavramış olmak
4 Cumhuriyetin kazanımlarını kavramış olmak
5 Atatürk İlke ve İnkılaplarını kavrar
6 Cumhuriyetin değerini kavrar

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihinin içeriği ve amacı
2 Yenilik ve benzeri kavramlar (İnkılap, ihtilal, tekamül, isyan, ıslahat)
3 Osmanlıların devlet yapısı.
4 Devleti kurtarma ve ıslahat çabaları
5 Osmanlı Devleti’nde Meşruti gelişmeler
6 Osmanlı Devleti’nin jeopolitiği ve dış politikası
7 İttihat ve Terakki Partisinin iktidara gelmesi
8 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin savaşa girişi
9 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin savaşa girişi
10 Mondros Mütarekesi ve ülkenin işgal edilmesi
11 İşgallere tepkiler
12 Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçişi
13 Kongreler Dönemi (Amasya Görüşmesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri)
14 İstanbul’un işgali

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 5
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek