Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3131213104Malzeme Bilgisi3+034
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Zorunlu
Dersin Amacı  Dersin amacı mühendislik malzemelerine ait temel bilgilerin öğrenilmesidir.
Dersin İçeriği  Malzeme biliminin tanımı, kapsamı, metalik özellikler, mekanik malzeme Muayene yöntemleri, faz diyagraml., alaşımsız çelik alaşımları, ısıl işleme giriş, çelik standartları, bazı önemli çelik türleri.
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar   YILDIRIM, M.M. vd., Metalik Malzemelerde Mekanik ve Tahribatsız Muayene Yöntemleri, Mustafa Kemal Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Yayın No: 12/6, Mustafa Kemal Üniversitesi Basımevi, İskenderun, 2001 (ISBN 975-7989-13-4).
SMITH, W.F., Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (Çeviren, N.G. KINIKOĞLU), Literatür Yayıncılık, Dağıtım, Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Şti., Sayı: 65, İstanbul, 2001.
YILDIRIM, M.M. vd., Mühendislik Malzemeleri -I-, Mustafa Kemal Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Yayın No: 9/3, Mustafa Kemal Üniversitesi Basımevi, İskenderun, 2001
 Dersin ön koşulu yoktur. Öğrenci derse devam etmek zorundadır.
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 0 %0
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Ödevler
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     124  AKTS Kredisi : 4
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Atom, kristal yapısı ve metalik bağı tanımak. Metalik bağda difüzyon kavramlarını öğrenmek.
2 Alaşımlar ve faz diyagramları hakkında bilgi edinmek.
3 Isıl işlem kavramı ve çeşitlerini öğrenmek.
4 Mühendislik malzemelerini sınıflandırılmak ve kısaca özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak.
5 Karbon elementinin çeliğin özelliklerine etkilerini öğrenmek.
6 Dünya çelik standartlarını tanımak, okuma ve kullanma yeteneği kazanmak.

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Malzeme tanımı, malzemenin tarihçesi, malzeme seçimi ve çeşitleri.
2 Metal kavramı, bağ çeşitleri ve metalik bağ, kafes yapısı.
3 Kristalografi bilgileri, Miller ve Miller-Bravais indisleri, metalik özellikler, metallerde mukavemet, iletkenlik ve şekillenebilirlik.
4 Termik analiz, ısıl eğriler, katılaşma tekniği bilgileri, Gibbs faz kuralı.
5 Termik analiz, ısıl eğriler, katılaşma tekniği bilgileri, Gibbs faz kuralı.
6 Peritektik, monotektik, bileşik ve karma faz diyagramları.
7 Faz diyagramlarında konsantrasyon hesabı, katılaşma seyri ve Gibbs faz kuralı uygulamaları.
8 Tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemlerine giriş; çekme, basma ve çentik darbe deneyleri.
9 Sertlik ölçme, yorulma, sürünme, eğme ve kıvılcım deneyleri, metalografik muayene yöntemleri, tahribatsız muayene yöntemleri bilgileri.
10 Saf demir, çelik, Fe-Fe3C faz diyagramı, karbon elementinin çeliğe etkileri.
11 Isıl işlemler, sertleştirme, temperleme ve yüzey sertleştirme yöntemleri.
12 Sıcaklık-zaman dönüşüm diyagramları ve ısıl işlemlerde kullanılması.
13 Çeliklerin sınıflandırılması ve bazı önemli çelik türleri
14 Dünya çelik standartları .

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek