Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
2131212004Türk Dili II2+022
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Zorunlu
Dersin Amacı  Türk Dili II dersi öğrencilere, yazılı ve sözlü anlatımın temel kurallarını öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği  Yazım kuralları ve noktalama işaretleri, anlatım ve anlatım bozuklukları, kompozisyon çalışmaları ve uygulamaları.
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Dr. Öğr. Üyesi M Kürşad YANGİL mkursad. yangil@dpu.edu.tr
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar   Ali Torun vd., Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Kütahya: DPÜ Yayını, 2010.
 
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %100
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 2 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     52  AKTS Kredisi : 2
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Yazım kurallarını ve noktlama işaretlerini yerinde kullanır.
2 Kitap okuma alışkanlığını kazanır, günlük gazete ve diğer süreli yayınları takip eder.
3 Türkçeyi doğru, güzel ve başarılı bir üslupla konuşur, kendini ifade edebilme yeteneği sahip olur.
4 Topluluk önünde sunum yapabilme becerisine sahip olur, bilgi ve düşüncelerini başkalarının anlayabileceği düzeyde ifade edebilir, etkili iletişimi kullanır.

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Yazım Kuralları
2 Noktalama İşaretleri
3 Anlatım ve Anlatım Bozuklukları
4 Kompozisyon ile İlgili Genel Bilgiler
5 Dilekçe
6 Rapor
7 Vize
8 Tekrar
9 İş Mektubu
10 Elektronik Mektup
11 Makale
12 Öz Geçmiş
13 Bilimsel Yazı Hazırlamada Uyulacak Kurallar
14 Final

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 2 1 1 1 3 4 5 4 4 3 1 2 5
Ö1 2 1 2 1 3 4 5 5 4 3 1 2 5
Ö2 2 1 2 1 3 4 5 5 4 3 1 2 5
Ö3 1 2 1 2 4 3 4 4 3 4 2 1 4
Ö4 2 1 2 1 2 3 4 3 4 3 1 2 5
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek