Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
4131214110Mühendislik Malzemeleri3+035
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Zorunlu
Dersin Amacı  Mühendislik malzemelerinin tanıtılması, alaşımlar, üretimi, çeşitleri, özellikleri ve kullanım alanlarının öğretilmesi, malzeme seçim kriterleri.
Dersin İçeriği  Çelik, Cu (pirinç, tunç, özel tunç); Al, Mg, Zn, Ni alaşımlarıı, dökme demir ve çelik malzemeler, kullanım alanları, malzeme kusurları, plastikler.
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Doç.Dr. Mustafa AYDIN mustafa.aydin@dpu.edu.tr
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar   [3] ERSOY, H.Y., Kompozit Malzeme, Literatür Yayıncılık, Dağıtım, Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti., 1. Baskı, Sayı: 66, İstanbul, 2001.
[4] SMITH, W.F., Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (Çeviren, N.G. KINIKOĞLU), Literatür Yayıncılık, Dağıtım, Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Şti., Sayı: 65, İstanbul, 2001.
[2] GEÇKİNLİ, A.E., İleri Teknoloji Malzemeleri, İTÜ Kütüphanesi, Sayı: 1454, İTÜ Rektörlüğü, İstanbul, 1992.
[1] YILDIRIM, M.M. vd., Mühendislik Malzemeleri -III-, Mustafa Kemal Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Yayın No: 11/5, Mustafa Kemal Üniversitesi Basımevi, İskenderun, 2001 (ISBN 975-7989-16-9)
 Malzeme Bilgisi dersini almış olmak. Faz diyagramı bilgisine sahip olmak. Derslere devam mecburiyeti vardır.
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 0 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     124  AKTS Kredisi : 4
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Alaşımlı çelikleri tanımak ve alaşım elemanlarının çeliğin özelliklerine olan etkilerini öğrenmek.
2 Demir dışı metaller ve alaşımları hakkında bilgi edinmek
3 Döküm malzemeleri tanımak, üretim, ısıl işlem ve özelliklerini öğrenmek
4 Malzeme kusurları ve kaynakları hakkında bilgi edinmek
5 Mühendislikte kullanılan alaşımları tanımak ve seçmek
6 Mühendislikte kullanılan malzemelerin seçimini öğrenmek

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Çelik alaşımları, alaşım elemanlarının genel etkileri
2 Kritik soğutma hızı, kaynak edilebilirliğe etkiler; karbon, mangan ve kromun özel etkileri.
3 Mo, V, W, Co, Al, Ti, Nb, Ta, Cu ve Ni’in özel etkileri
4 Bakır ve bakırın pirinç alaşımları
5 Bakırın tunç ve özel tunç alaşımları
6 Alüminyum ve alaşımları
7 Magnezyum, çinko ve nikel alaşımları
8 Dökme çelik, dökme demir; kır, temper ve küre grafitli dökme demirler
9 Malzeme kusurları (Anizotropi, lunker, gaz kabarcıkları, yapı kirleticileri (inklüzyonlar, empüriteler, segregasyon)
10 Malzeme kusurları (Anormal kırılma ve yırtılmalar, diğer malzeme kusurları)
11 Plastiklerin özellikleri, çeşitleri
12 Plastiklerin özellikleri, çeşitleri
13 Seramik malzemeler
14 Kompozit malzemeler
Ders İçin Önerilen Diğer Dersler
131213104 Malzeme Bilgisi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 2 3 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek