Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
4131214109Termodinamik I3+035
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Zorunlu
Dersin Amacı  Mühendisliğinin esas ilgi alanlarından biri olan ısı ve iş ilişkileri ile enerji dönüşümlerinin fiziksel temellerini ve mühendislik uygulamalarını öğretmektir.
Dersin İçeriği  Termodinamiğin temel kavramları, sıcaklık ve basınç ölçme yöntemleri.Termodinamiğin O. yasası, saf madde ve faz değişimleri,Mükemmel gaz denklemi, Isı ve iş ilişkileri, kapalı ve açık sistemlerinn I.yasa çözümlemeleri.
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Prof. Dr. Ramazan KÖSE ramazan.kose@dpu.edu.tr
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar   Çözümlü ProblemlerleTermodinamik, Aksel ÖZTÜRK; Abdurrahman KILINÇ
Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Yunus ÇENGEL; Michael BOLES
 
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %100
Mühendislik Bilimleri %80
Mühendislik Tasarımı %20
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %100
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 2 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ödevler
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     149  AKTS Kredisi : 5
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Isı ve hareketle ilgili fiziksel büyüklükleri belirleme yetisi kazanmak
2 Faz değişimi ve madde özelikleri ilişkilerini kavramak
3 Gazlar için basınç, sıcaklık ve özgül hacim bağıntılarını öğrenmek
4 Isı ve iş ilişkilerini, kütle ve enerji denkliklerini kavramak

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Basınç, sıcaklık ölçümleri ve ölçekleri, termodinamiğin “O”. yasası
2 Saf madde ve Özelikler
3 Hal postulası ve faz değişimleri
4 Faz değişim diyagramları
5 Mükemmel gaz eşitliği
6 Gerçek gaz denklemleri
7 Isı ve iş
8 İç enerji, Entalpi ve Özgül ısılar
9 Termodinamiğin I . yasası
10 Kapalı sistemlerde I. Yasa çözümlemeleri
11 Açık sistemlerde I. Yasa çözümlemeleri
12 Termodinamiğin II . yasası ve Carnot çevrimi
13 Isı makinaları ve Isı pompaları
14 Clausius eşitsizliği ve Entropi
Ders İçin Önerilen Diğer Dersler
131211100 Makina Mühendisligine Giris

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek