Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3131213103Dinamik3+035
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Zorunlu
Dersin Amacı  Tasarımda dinamik hesaplar ile ilgili temel kavramları vermek, hesapların mühendislik uygulamalarını göstermek,
Dersin İçeriği  Parçacığın kinematiği ve kinetiği, Katı (Rijit) cismin kinematiği ve kinetiği, İş ve Enerji bağıntıları, Momentumun korunumu
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Dr. Öğr. Üyesi Agah AYGAHOĞLU agah.aygahoglu@dpu.edu.tr
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar   HIBBELER R.C., Mühendislik Mekaniği DİNAMİK, Literatür Yayınları:122, İstanbul, 2006
GÜNAY D., AYDEMİR A., Mühendislik Mekaniği, DİNAMİK Değişim Yayınevi
BEER F.B.,JOHNSTON E.R., Mühendisler İçin Mekanik, Cilt II DİNAMİK, Birsen Yayınevi.
 Fizik I
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %30
Mühendislik Bilimleri %50
Mühendislik Tasarımı %20
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 3 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     133  AKTS Kredisi : 4
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Dinamik ile ilgili temel kavramları tanıma,
2 Doğadaki dinamik olaylarda ihmal edilebilir büyüklükleri fark ederek modelleri oluşturulabilecek hale indirgeme
3 Basit dinamik olayların matematik modelini kurma, bu modelleri çözme
4 Dinamik olayları, modelin çözümünden yararlanarak, doğru şekilde yorumlama

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Parçacık Kinematiği: Doğrusal Kinematik:Düzenli hareket, düzensiz hareket
2 Genel Eğrisel Hareket, mermi hareketi
3 Eğrisel Hareket: Normal ve Teğetsel Bileşenler
4 Eğrisel Hareket: Silindirik Bileşenler
5 İki Parçacığın Mutlak Bağımlı Hareket Analizi, İki Parçacığın Bağıl Hareketinin Ötelenen Eksenler ile Analizi
6 Kuvvet ve İvme, Parçacık sistemlerinin hareket denklemleri: dik koordinatlar
7 Hareket denklemleri:Normal ve Teğetsel Koordinatlar, Silindirik koordinatlar
8 Merkezsel hareket ve Uzay Mekaniği
9 Dönem içi sınavı (Akademik Takvime göre yazılacak)
10 Parçacık Kinetiği: İş ve Enerji: İş ve Enerji İlkesi, Güç ve verim
11 Konservatif Kuvvetler ve Potansiyel enerji, Enerjinin Korunumu
12 Parçacık Kinetiği: İmpuls ve Momentum
13 Çarpışma, Açısal Momentum, Açısal İmpuls ve Momentum İlkeleri
14 Dönem boyu işlenen tüm konuların özet olarak tekrarı

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 1 1
Ö1 2 2
Ö2 3 3
Ö3 4 4 4
Ö4 5 5 5 5
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek