Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
4131214125Mukavemet II3+035
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Zorunlu
Dersin Amacı  Mühendislik tasarımında kullanılan, yük altındaki yapıların ve çeşitli makine elamanlarının davranışlarının analizini ve tasarımını yapabilme becerisi
Dersin İçeriği  Giriş, Gerilme Hali, Kırılma Hipotezleri, Bileşik Mukavemet Halleri, Mohr dairesi,Yer değiştirme ve zorlanma hesabı, Normal kuvvet ve Eğilme, eğik..
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  Öğr. Gör. Dr. Feridun Karakoç portal.dpu.edu.tr/feridun.karakoc
Dersi Verenler  
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar  Cisimlerin Mukavemeti Ferdinand Beer
Mukavemet-II Mehmet Omurtag
 
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %100
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 0 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     144  AKTS Kredisi : 5
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Malzemenin mekanik davranışlarında tekil ve birleşik yüklemeler durumlarında gerilme ve zorlanma bilgileri, projelendirme-tasarım tekniklerini öğrenme.

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Genel tekrar, Mukavemet-I konularına genel bakış.
2 Çarpım atalet momentleri, eksantrik yükleme
3 Simetrik olmayan (eğik) eğilme, özel durumlar, eğik eğilmede gerilme, gerilme dağılımları.
4 Eğri eksenli kirişlerin eğilmesi, gerilmeler, gerilme dağılımları.
5 Eksene dik yükleme, kesme kuvveti, kayma gerilmeleri.
6 İnce cidarlı elemanlarda kayma gerilmeleri, palastik deformasyon.
7 İnce cidarlı elemanlarda simetrik olmayan yükleme, kayma merkezi.
8 Düzlemde gerilme dönüşümü, asal gerilmeler, Mohr çemberi.
9 İçten basınçlı kaplarda gerilmeler, deformasyonlar.
10 Üç eksenli gerilme durumu, dördüncü düzlemde gerilmeler.
11 Şekil değiştirme analizi, yer ve şekil değiştirmeler, şekil değiştirme ölçümleri.
12 Düşey yüklü kirişlerde eğim ve sehim, hesaplama yöntemleri, elastik eğri denklemi.
13 Bileşik yükler altında gerilmeler.
14 Kolonlar, stabilite, burkulma ve hasar.
15 Uygulamalar
Ders İçin Önerilen Diğer Dersler
131213105 Mukavemet I

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 4 5 5 5 4 3 3 2 3 4 4 5 4
Ö1 4 5 5 5 4 3 3 2 3 4 4 5 4
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek