Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
8131218122Yönetim ve Organizasyon3+034
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Zorunlu
Dersin Amacı  Mühendis adaylarına fabrika yerleşim, tasarımı, yönetim ve organizasyonuyla ilgili temel bilgilerin ve ögelerin vurgulanması ve öğretilmesidir.
Dersin İçeriği  Üretim sistemi, ekonomik kavramlar, fabrika yer seçimi, fizibilite etüdü, planlama, malzeme akışı hammadde, üretim, kalite kontrolü, pazarlama.
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar   [2] BARUTÇUGİL, İsmet, Üretim Yönetiminde Sistem Yaklaşımı, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 1988
[1] YILDIRIM, M.M., Fabrika Yönetimi ve Organizasyonu Ders Notları, DPÜ, Kütahya, 2012.
[3] ERDAL, M., Teknoloji Yönetimi, Türkmen Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul, 2008.
[4] Koçer,M., Fabrika Organizasyonu ve Dizaynı, Güven Kitabevi, Ankara, 1974.
 Ders ön koşulsuzdur. Derslere devam mecburiyeti vardır.
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 0 %0
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     124  AKTS Kredisi : 4
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Fabrika organizasyon ve yönetiminde kavram ve ölçütleri tanımak.
2 Güç etkinliği (performans) kavramını öğrenmek
3 İstatistik, korelasyon (ilişkilendirme), korelasyon katsayısı ve regresyon hakkında bilgi edinmek
4 Gauss çan eğrisi ve istatistiki kullanımı
5 Randıman ve çeşitli prodüktivite (üretkenlik) terimlerini kavramak

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Fabrika organizasyonu ve yönetiminde kavram ve ölçütler, işletme ve üretim yönetiminde sistem ve sistem yaklaşımı
2 retim sistemi planlaması
3 Üretim teknolojisi ve makine teçhizat seçimi
4 Korelasyon, çan eğrisi, istatistik ve regresyon terimleri ve örnekler
5 Fabrika yönetiminde kullanılan ekonomi terimleri ve ölçütler
6 Fabrika yönetiminde kullanılan ekonomi terimleri ve ölçütler
7 Fizibilite etüdü
8 Fabrika kuruluş yeri seçimi
9 Fabrika içi yerleştirme ve malzeme taşıma
10 Üretim çevrimi ve üretim tipleri
11 Fabrika yöneticiliği
12 Malzeme, stok ve işgören kontrolleri ve yönetimi
13 Eşgüdüm-büyüme, yatırım planlaması
14 Kalite kontrol, üretim teknolojisinde ve yönetiminde yeni yaklaşımlar

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 1 2 3 3 4 3 2 2 4 5 5 4
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek