Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
7131217308Mühendislik Ekonomisi3+034
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Zorunlu
Dersin Amacı  Öğrencilere yapacakları finansal projelerde ve yatırım kararlarında kullanacakları mühendislik ekonomisi tekniklerini öğretmek.
Dersin İçeriği  Mühendislik Ekonomisi temel kavramları ve nakit akış diyagramları, faiz etmenleri ve kullanılışları, temel değerlendirme yöntemleri, alternatiflerin karşılaştırılması, yenileme analizleri, Amortisman, başabaş analizi.
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Prof. Dr. Cem Şensöğüt
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar   Kahya, Emin, Mühendislik Ekonomisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 2006.
Degarmo E. P., Sullivan W.G., Bontadelli J.A., Engineering Economy, Macmillian Publishing Company, NY, 1990.
Ulucan, Aydın, Portföy Optimizasyonu, 1. Baskı, Siyasal Kitavevi, Ankara, 2004.
Işık, Alim, Mühendislik Ekonomisi, Birsen Yayınevi, 2005.
Sullivan, W.G, Wicks, E. M., Luxhoj, J.T, Engineering Economy, Prentice Hall, 2003.
Blank L.T., Tarquin A., Engineering Economy, McGraw Hill, 2002.
 Sullivan, W.G, Wicks, E. M., Luxhoj, J.T, Engineering Economy, Prentice Hall, 2003.
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %30
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %70
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 2 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ödevler
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     128  AKTS Kredisi : 4
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Mühendislik Ekonomisi terminolojisini ve nakit akış diyagramları kavramak.
2 Bir projenin ekonomik analizini yapabilmek.
3 Fiyat değişimlerini ve enflasyon-faiz ilişkisini kavramak.
4 Sermaye bütçelemesi ve risk analizi yapabilmek.
5 Yatırımın temel değerlendirmesini yapabilmek.
6 Alternatif yatırımları karşılaştırabilmek.
7 Başabaş Analizi yapabilmek.

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Mühendislik Ekonomisine giriş
2 Faiz belirleme yöntemleri ve kullanılışları
3 Taksitli ödemeler
4 Bankalarla sermaye teşkili
5 Temel değerlendirme yöntemleri
6 Duyarlılık analizi ve istatistiksel değerlendirme teknikleri
7 Dönem içi sınavı / Duyarlılık analizi
8 Alternatiflerin Karşılaştırması
9 Nihai kararı verme
10 Başabaş analizi
11 Yenileme yatırımları
12 Enflasyonun yatırımlara etkisi
13 Amortisman ve gelir vergisinin yatırımlara etkileri
14 Ekonomik fizibilite raporu hazırlama ve risk analizi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 2 5 4 2 3 2 2 4 2 4
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6
Ö7
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek