Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
8131218503Transport Tekniği (Tek. Seç. Ders IV)3+035
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Seçmeli
Dersin Amacı   Malzeme ve canlı taşımacılığında kullanılan sistemelerin çalışma ve mekanik yapılarını ve mühendislik hesaplamalarını öğretmek
Dersin İçeriği   Yük çeşitleri, kesikli-sürekli iletim makineleri, vinç hesaplamaları ve tasarımı, bantlı, helezon, pnömatik ileticiler, iş makineleri ve taşıtlar, frenler, asansör
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Doç. Dr. İsmet Çelik makina.dpu.edu.tr/index/sayfa/1667/docdrismet-celik ismet.celik@dpu.edu.tr
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar   Taşıma Tekniği, Birsen Yayınevi, 2010, Prof.Dr.İsmail Cürgül
Taşıma Tekniği, Birsen Yayınevi, 1993 Prof.Dr.Mustafa Demirsoy
Taşıma Tekniği Problemleri, Birsen Yayınevi, 2003 Prof.Dr.İsmail Cürgül, Y.Doç.Dr.Erol Feyzullahoğlu
 [1] Akkurt, Mustafa, Makine Elemanları, Cilt I, II, Birsen yayınevi, İstanbul 2005. [2] Kurbanoğlu, C., Makine Elemanları (Teori, Konstrüksiyon ve Problemler), Nobel yayın dağıtım, Ankara, 2006. [3] Cürgül, İ., Makine Elemanları ve Çözümlü Problemleri, Cilt I, II, Birsen Yayınevi, İstanbul 2005. [4] Babalık, Fatih C., Makine Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri, Nobel Yayınevi, İstanbul, 2006. [5]Shigley, JE., Mechanical Engineering Design, McGraw-Hill Book Company, NewYork, 1986. [6] Koç, E., Makine Elemanları, Cilt 1, 2, Nobel Kitabevi, 2009 [7]Şekercioğlu Tezcan, Makine Elemanları Hesap-Şekillendirme ve Problem Çözümleri, Birsen Yayınevi, 2015
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %50
Mühendislik Tasarımı %50
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 2 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     140  AKTS Kredisi : 5
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, çözme, duyarlılık analizleri yapma ve nihai karar verme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi
2 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
3 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi. Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
4 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Dersin tanıtımı, işleyiş tarzının aktarılması. Yük türlerinin tanıtılması, kesikli ve sürekli iletim makineleri.
2 Kaldırma makinelerinin yapısı ve parçaları, kaldırma makinelerinin çalışma mekaniği.
3 Vinçlerin parçaları (halat, zincir, kanca, tanbur, makara ve makara sistemleri) ve mukavemet hesaplamaları
4 Kren, basit palanga, Weston palangası, caraskal, sonsuz vida palangalarının yapıları, çalışama mekaniği ve örnek hesaplamalar.
5 Sürekli yük iletim makinelerinin tanıtılması, çalışma mekanikleri, yük kapasitesi bağıntıları.
6 Bantlı iletim makinelerinin yapısı, parçaları, çalışma mekanikleri, hesaplamaları ve örneklemeler
7 Ara Sınav
8 Helezon iletim makinelerinin yapısı, parçaları, çalışma mekanikleri, hesaplamaları ve örneklemeler.
9 Kesikli çalışan iletim makinelerinin tanıtımı, taşıt, iş kamyonu ve iş makinelerinin yapısı, parçaları, çalışma mekanikleri.
10 Kesikli çalışan iletim makineleri hesaplamaları ve örneklemeler
11 Fren sistemleri, mekaniği, kaldırma makinelerinde ve taşıtlarda fren sistemlerinin çalışma yapıları.
12 Asansör sistemlerinin yapısı, mekaniği.
13 Asansör sistemlerinin hesaplamaları.
14 Transport sistemleri hakkında standartlar ve yönetmelikler

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 5 5 5 5 4 4 3 3 4 5 5 5
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek