Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
7131217504Yakma Sistemleri Kont.(Tek. Seç.III)3+034
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Seçmeli
Dersin Amacı   Yakıtlar, yanma ve yakma sistemlerinin temel özelliklerini, mühendislik uygulamalarındaki yerini ve önemini tanıtmak. İlgili sistem analizi, tasarımı ve optimizasyonunda kullanılan yöntemleri öğretmek ve uygulamak.
Dersin İçeriği   Fosil yakıtlar, oluşumları ve özellikleri. Yakıt analizleri ve ısıl değerleri. Yanmanın temel koşulları. Sürekli ve kesintili akımlı (ateşlemeli) yanma. Yakıtın gaz fazına geçmesi, tutuşma ve yakıt/hava karışımı mekanizmaları.
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan ERBAŞ
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar   P.BASU, C.KEFA, L.JESTİN, Boilers and Burnes, Springer-Verlag, 2000.
J.B.HEYWOOD, Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill Book Company,1988
 
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 0 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ödevler
Sunum/Seminer Hazırlama
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     144  AKTS Kredisi : 5
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Yanma ve yakma sistemlerinin yapılarının ve temel özelliklerinin anlaşılması
2 ilgili analiz ve optimizasyon yöntemlerinin öğrenilmesi

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Giriş: Yakıtlar, yanma ve yakma sistemlerinin mühendislikteki yeri, yanma türleri, ekonomik sektörlerdeki uygulamaları, işletme, enerji ve çevresel ekonomiye etkileri.
2 Fosil Yakıtlar; kömür, petrol ve doğalgazın oluşumu, çıkartılması ve işlenmesi. Yakıtların sınıflandırılması, sınıfsal özellikleri, sektörel uyumları.
3 Yakıt teknolojileri, ham katı, sıvı, gaz yakıtlardan teknik yakıtların üretimi. Yakıt analizleri, analizlerin tasarım, işletme ve çevresel etki yönünden yorumları, analiz dönüşüm hesapları
4 Yanma; tanımı, türleri, sürdürülebilir yanma koşulları. Yanmanın temel oluşum mekanizmaları.
5 Yakıtın gaz fazına geçirilmesi, yakıt-hava karışımı, tutuşma ve sürdürülebilir alev oluşumu mekanizmaları, ilgili tasarım ve işletme önlemleri.
6 Kimyasal termodinamik; yanma reaksiyonları, kimyasal denge sabitesi hesabı, özellikleri, uygulamadaki yorumu ve kullanımı. Yanma hızı ve yanma süresi.
7 Örnek uygulama problemleri çözümü.
8 Katı-sıvı ve gaz yakıt yanma analizleri, yakıt tüketimi, yakma havası ve yanma ürünleri hesabı. Alev emisivitesi ve baca gazı yoğuşma sıcaklığı hesabı.
9 Alev türleri ve oluşumları, ön karışımlı ve difüzyon alevinin özellikleri, uygulamalar. Yanmanın ısıl performans ve emisyon özelliğinin deneysel incelenmesi. Emisyon parametreleri ve emisyon hesapları.
10 Kömür, fuel-oil ve doğalgaz için yakıt hazırlama sistemleri
11 Yakma sistemleri, sınıflandırılması
12 Yanma ve emisyon özellikleri, uygulama alanları
13 Izgaralı, akışkan yataklı ve brülörlü yakma sistemleri.
14 Izgaralı, akışkan yataklı ve brülörlü yakma sistemleri.

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4
Ö1
Ö2
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek