Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
7131217603Sogutma Teknigi (Tek.Seç. V)3+034
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Seçmeli
Dersin Amacı   Soğutma tekniğinin, termodinamik ve mekanik tasarım özelliklerini, mühendislik uygulamalarındaki yerini ve önemini tanıtmak. İlgili sistem analizi, tasarımı ve optimizasyonunda kullanılan yöntemleri öğretmek ve uygulamak.
Dersin İçeriği   Soğutma tekniğinin tanımı, sınıflandırılması ve özellikleri. Atmosferik havanın özellikleri ve temel parametrelerin tanımlanması. Nemli havanın termodinamik analizleri. Soğutma sistemlerinin tasarımı. Soğutma yükünün hesaplanması. Islak soğutma tasarımı.
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Doç. Dr. Abdullah AKBULUT abdullah.akbulut@dpu.edu.tr
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar   [4] Soğutma tekniği ve uygulamaları, Yamankaradeniz R., Horoz I, Coşkun S.
[2] Refrigeration and Air Conditioning, W.F. Stocker and J.W. Jones, McGraw-Hill.
[1] Air Conditioning Engineering - W.F. Jones, Edward Arnold.
[3] Modern Air Conditioning Practice, N.C. Harris, McGraw-Hill.
 Soğutma Tekniği ve Isı Pompası Uygulamaları
 termodinamik tablolar, diyagramlar
 soğuk depoların tasarımı
 1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %0
Mühendislik Bilimleri %80
Mühendislik Tasarımı %20
Sosyal Bilimler %0
Eğitim Bilimleri %0
Fen Bilimleri %0
Sağlık Bilimleri %0
Alan Bilgisi %0
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 0 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ödevler
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     149  AKTS Kredisi : 5
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Soğutma sistemlerinin yapılarının ve temel özelliklerinin anlaşılması.
2 Bu sistemlerin endüstride uygun uygulama alanlarının belirlenmesi
3 işletme, enerji ve çevre ekonomisi yönünden en uygun sistem yapısının oluşturulması ile ilgili analiz ve optimizasyon yöntemlerinin araştırma-geliştirme ve tasarımda kullanılmasının öğrenilmesi

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Psikrometri ve psikrometrik işlemler. İdeal gaz olarak kabul edilen su buharı ve kuru havanın karışımı olan atmosferik havanın termodinamik özellikleri ve temel tanımlamaları.
2 Nemli havanın termodinamik özellikleri, kütlenin ve enerjinin korunumu prensibi. Adyabatik doyma işlemi.
3 Psikrometrik tablo. Isı ve kütle transferi. Psikro ve nem ölçümleri
4 Termal konforu etkileyen nemli havanın soğutma özelliklerine karşı fizyolojik reaksiyonlar. Etkili sıcaklık, konfor değerleri. İnsan vücudundaki ısı kayıpları.
5 Nemli havanın niteliği , niceliği için gerekler, havalandırma standartları. Hava temizleme ve filtreler.
6 Soğutma sistemleri tasarımı. TS–2164 Türk standartlarına göre soğutma yükünün hesabı. Sirkülâsyon istemlerinin çeşitleri ve tasarımı. Doğal ve zorlanmış sirkülasyon, aşağı yukarı besleme sistemleri.
7 Soğutma sistemlerinde yardımcı parça ve elemanlar; pompa, kısılma vanası, valfler, bağlantı elemanları.
8 Direkt temas transfer sistemleri ve/veya parçaları. Hava yıkayıcı tasarımı. Soğutma kulesi tasarımı. Sprey nem tutucu tasarımı.
9 Fan coil ünitesinin etrafında bulunan atmosferik havanın soğutulması ve neminin tutulması.
10 Duyulur soğutma tasarımı ( kuru soğutma)
11 Islak soğutma tasarımı
12 Sıkıştırılmış buhar ile soğutma. ( ısı pompası sistemi)
13 Sıkıştırılmış buhar ile soğutma sistemlerinin termodinamik analizleri. Kompresör, kondenser, evaporatör ve kısılma vanası tasarımı.
14 Soğutma sistemleri tasarımı, hesaplamaları ve projelendirilmesi.
Ders İçin Önerilen Diğer Dersler
131215118 Akiskanlar Mekanigi I
131214109 Termodinamik I

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 5 5 4 5 4 4 4 2 5 4 3 4 5
Ö1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ö2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ö3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek