Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
6131216501Termal Sistem Tas.(Tek.Seç.II)3+035
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Seçmeli
Dersin Amacı  Termal sistemleri sentezleyebilme, tasarımlayabilme ve çözümleyebilme yeteneklerini kazandırmak.
Dersin İçeriği  Isıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin tanıtımı, Tasarım kriterleri, Isı yalıtım hesabı (TS 825),Bina ısı kaybı hesapları,havalandırma ve soğutma hesapları, iklimlendirme sistem seçimi, Isıtma sistemleri seçimi,Örnekler ve proje uygulamaları
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan ERBAŞ
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar   Kalorifer tesisatı hazırlama esasları, Makina Müh. Odası yayını, 2011
Kalorifer tesisatı hesabı, Prof.Dr.Hikmet KARAKOÇ, 2011
MMO/2001/295-2.baskı Soğutma Tesisatı
MMO/2001/296-2.baskı Klima Tesisatı
MMO/2001/297-2.baskı Havalandırma Tesisatı
 
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %15
Mühendislik Bilimleri %15
Mühendislik Tasarımı %70
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 3 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ödevler
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     116  AKTS Kredisi : 4
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Termoekonomik analiz ve değerlendirme yapmaları beklenmektedir
2 Öğrencilerin ısıl sistem elemanlarının analizi ve senteziyle ilgili deneyim kazanması beklenmektedir

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Isıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinde kullanılan cihazlar, semboller ve tanımları
2 Isı geçişinin temelleri
3 Isıtma, soğutma havalandırma sistemlerinin sınıflandırılması, tasarım kriterleri
4 Binalarda ısı kaybı hesapları ve ısı kaybı hesabı çizelgesinin doldurulması
5 Soğutma yükü hesabı, Soğutma ve havalandırma hesap örnekleri
6 Otomatik kontrol sistemleri ve kontrol cihazları
7 Isıtıcı sayısının belirlenmesi ve radyatörlerin yerleştirilmesi
8 Boru çapı hesapları
9 Kolon şeması çizimleri
10 Genleşme deposu ve pompa hesapları
11 Kazan ve boiler seçimi
12 Soğutma , İklimlendirme sistem seçimleri, örnek uygulamalar
13 Projelerin kontrolü
14 Proje sunumları

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5
Ö1
Ö2
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek