Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
6131216112Makina Dinamigi3+035
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Zorunlu
Dersin Amacı  Makinelerde ve döner cisimlerde dinamik dengeleme prensiplerini kavramak
Dersin İçeriği  Statik ve Dinamik Kuvvet Analizi, Newnton, D’Alambert ve Virtuel iş prensibi ile statik ve dinamik kuvvet analizi, Dengeleme
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜLEŞEN mustafa.gulesen@dpu.edu.tr
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar   [1] SÖYLEMEZ, Eres, Makine Teorisi-2 Makine Dinamiği, Birsen Yayınevi, İstanbul,2007.
[2] BOTSALI, F.M., Teori ve Problemlerle Makine Dinamiği, Nobel Yayın, Ankara, 2005.
 
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %100
Mühendislik Bilimleri %40
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 0 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     144  AKTS Kredisi : 5
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Dinamik prensipleri ve Makineler üzerine gelen dinamik yükleri kavramak.
2 Dinamik kuvvet analiz prensiplerini kavramak ve uygulamalarını yapabilmek.
3 Sisteminin hareket denklemlerini yazabilmek, çözebilmek, volan ve motor seçimini yapabilmek.
4 Makinelerde ve döner cisimlerde dinamik dengeleme prensiplerini kavramak.

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Dinamik Prensipler: Kuvvet ve kuvvet çiftleri, Makinelerdeki kuvvetler, Statik dengeleme.
2 Statik Kuvvetlerin Etkisi Altında Dengeleme: Sürtünmesiz koşul, Süperpozisyon prensibi.
3 Direnç kuvvetleri altında mekanik sistemler, Sürtünme altında statik kuvvet analizi.
4 Dinamik Kuvvet Analizi: Ağırlık merkezi ve rijit cismin atalet momenti, Rijit cisimler için Newntonun ikinci prensibi.
5 D’Alambert prensibi, Dinamik kuvvet analizi.
6 Virtuel iş prensibi, Virtuel iş prensibi ile statik kuvvet analizi, Virtuel iş prensibi ile dinamik kuvvet analizi.
7 Makineler Üzerindeki Dinamik Hareket Analizi: Eşdeğer atalet ve moment.
8 Tahrik elemanı: Motor, Hareket denklemi ve nümeriksel çözümü, Volan seçimi.
9 Dönem içi sınavı
10 Kam Dinamikleri: Kam mekanizmalarının kuvvet analizi, Kam mekanizmalarının dinamiği.
11 Dengeleme: Döner cisimlerin dengelenmesi, Rotorlar.
12 Dengeleme Makineleri.
13 Yerinde Dengeleme.
14 Mekanizmaların Dengelenmesi. Pistonlu Makinelerin Dengelenmesi.

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 5 4 5 4 4 3 4 3 4 3 3 5
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek