Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
6131216117Makina Elemanlari II2+235
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Zorunlu
Dersin Amacı  Makine elemanlarının tasarımı, hesaplamaları, analitik düşünebilme
Dersin İçeriği  Kaplinler-Kavramalar, Triboloji, Kaymalı Yataklar, Yuvarlanmalı Yataklar, Dişli Çark Mekanizmaları, Zincir Mekanizmaları, Sürtünmeli Çarklar, Kayış-Kasnak Mekanizmaları,
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  Doç. Dr. İsmet Çelik makina.dpu.edu.tr/index/sayfa/1667/docdrismet-celik ismet.celik@dpu.edu.tr
Dersi Verenler  Doç. Dr. İsmet Çelik makina.dpu.edu.tr/index/sayfa/1667/docdrismet-celik ismet.celik@dpu.edu.tr
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar   Prof.Dr.Fatih Babalık, Makine Elemanları
Prof.Dr.Erdem Koç, Makine Elemanları Cilt I ve II
Prof.Dr.Ahmet Çetin Can, Makine Elemanları ve Tasarımı
Prof.Dr. Mustafa Akkurt, Makine Elemanları Cilt I ve II
Prof.Dr.Hikmet Rende, Makine Elemanları Cilt I ve II
Prof.Dr. İsmail Cürgül, Makine Elemanları Cilt I ve II
 Teknik Resim, Statik, Dinamik, Malzeme Bilgisi, Mukavemet I ve II, Makina Elemanları I, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi derslerini almış olmak
 -
 -
 Klasik yazılı

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %0
Mühendislik Bilimleri %50
Mühendislik Tasarımı %50
Sosyal Bilimler %0
Eğitim Bilimleri %0
Fen Bilimleri %0
Sağlık Bilimleri %0
Alan Bilgisi %0
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 2 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     149  AKTS Kredisi : 5
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, çözme, duyarlılık analizleri yapma ve nihai karar verme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi
2 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
3 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi. Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisiGirilmemiş
4 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
5 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmakGirilmemiş

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Burkulma, Yaylar
2 Yaylar
3 Kavramalar
4 Kavramalar
5 Kavramalar
6 Kaymalı yataklar
7 Ara sınav
8 Kaymalı Yataklar
9 Yuvarlanmalı Yataklar (Rulmalar)
10 Yuvarlanmalı Yataklar (Rulmalar)
11 Dişli Çarklar
12 Dişli Çarklar
13 Dişli Çarklar, Zincir mekanizmaları
14 Sürtünmeli Çarklar, Kayış Kasnak Mekanizmaları

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 3 5 5 5 3 4 4 2 5 5 5 5
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek