Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
6131216119Elk.- Elktronik Bilgisi3+035
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Zorunlu
Dersin Amacı   Bu dersin amacı; elektrik ve elektronik mühendisliğindeki temel kavram ve prensipleri tanımak, bu alandaki çeşitli temel uygulamaları öğretmektir.
Dersin İçeriği   Giriş, temel birimler ve teoremleri, Doğru akım devrelerinde seri ve paralel bağlantıları, Doğru akım gözlü devreleri ve çözüm yöntemleri, Alternatif.
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Doç. Dr. M.Arif ÖZGÜR www.dpu.edu.tr arif.ozgur@dpu.edu.tr
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar   SELEK, H.S., Alternatif Akım Devre Analizi, Seçkin Yayınları, Ankara.
Çolak, İ., Asenkron Motorlar, Seçkin Yayıncılık, 2008.
BAL, G., Transformatörler, Seçkin Yayıncılık, 2008.
SELEK, H.S., Doğru Akım Devre Analizi, Seçkin Yayınları, Ankara.
BAL, G., Doğru Akım Makineleri ve Sürücüleri, 2.Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.
Ekiz, H., Mantık Devreleri-Sayısal Elektronik, Değişim Yayınları, 2005.
  Yoktur
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %40
Mühendislik Bilimleri %40
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %10
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %10
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 2 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     136  AKTS Kredisi : 5
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Giriş, temel birimler ve teoremleri kavramak
2 Doğru akım devrelerinde seri ve paralel bağlantıları uygulamak
3 Alternatif akım devreleri ile devre çözümünü kavramak
4 Alternatif akım devreleri ile devre çözümünü kavramak
5 Doğru akım makineleri ve temel prensiplerini kavramak
6 Transformers on components to examine the structure.
7 Transformatörleri yapı bileşenleri üzerinde incelemek
8 Elektronik devre elemanlarını tanımak ve yük altındaki davranışlarını incelemek
9 Doğrultmaçlar ve basit doğru akım doğrultmaç devrelerini kavramak
10 Mantık devreleri ile devre çözümü gerçekleştirmek

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Giriş, temel birimler ve teoremleri
2 Doğru akım devrelerinde seri ve paralel bağlantıları
3 Doğru akım gözlü devreleri ve çözüm yöntemleri
4 Alternatif akım devreleri ve çözüm yöntemleri
5 Alternatif akım devrelerinde kompleks güç kavramı
6 Doğru akım makineleri ve temel prensipleri
7 Transformatörler ve temel prensipleri
8 Üç faz akım ve gerilim bağıntıları
9 Dönem içi sınavı
10 Elektronik devre elemanları ve çalışma prensipleri
11 Doğrultmaçlar ve basit doğru akım doğrultmaç devreleri
12 Mantık devreleri
13 Doğruluk tabloları ve lojik fonksiyonlar
14 Basit kumanda devreleri ve devre elemanları

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 5 2 5 3 4 1 5 5 5 5 1 2
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6
Ö7
Ö8
Ö9
Ö10
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek