Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3131213105Mukavemet I3+035
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Zorunlu
Dersin Amacı  Mekanik ve Makine Mühendisliğin Temel konularından biridir ve mekanik tasarımının temelini oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği  Giriş Gerilme ve Zorlanma Gerilme ve Zorlanma Bağıntıları Basit Gerilmeler İnce Cidarlı Silindir ve Küre Basit Kayma Gerilmesi bağlardaki gerilmeler
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  Dr. Öğr. Üyesi Feridun Karakoç portal.dpu.edu.tr/feridun.karakoc feridun.karakoc@dpu.edu.tr
Dersi Verenler  
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar   Mukavemet-I Mehmet Omurtag
cisimlerin mukavemeti Ferdinand Beer
 
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %100
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 0 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     144  AKTS Kredisi : 5
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Malzemenin mekanik davranışlarında gerilme ve zorlanma konumu.

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Mukavemete giriş, tanımlar, yüklemeler, mukavemetin ilkeleri.
2 Dış ve iç kuvvetler, gerile ve gerilme hali, eksenel yükleme, normal gerilme, kayma gerilmesi ve yataklarda gerilmeler.
3 Çekme deneyi, eksenel yüklemede deformasyon, emniyet gerilmesi ve emniyet katsayısı, malzemenin mekanik özellikleri, hiperstatik problemler.
4 Termik gerilmeler, kompozit çubuklarda gerilmeler, değişken kesitli çubuklarda gerilmeler, öz ağırlıktan oluşan gerilmeler.
5 Poisson oranı, genelleştirilmiş Hooke kanunu, hacimsel elstisite modülü, kayma şekil değişimi, kayma modülü.
6 Eksenel yüklemlerde gerilme yığılmaları, eksenel yük-plastik deformasyonlar.
7 Atalet momentleri, paralel eksen teoremi, atalet yarıçapı, bileşik alanların atalet momentleri.
8 Millerin burulması, içi boş ve dolu millerde gerilmeler, hiperstatik yüklemede gerilmeler, güç iletim millerinin tasarımı
9 Dairesel kesitli millerde gerilme yığılmaları, plastik deformasyonlar, elastik-plastik millerde gerilmeler, artık gerilme hesabı.
10 Dairesel kesitli olmayan çubuklarda burulma, ince cidarlı tüplerde burulmalar.
11 Kirişlerde kesme kuvveti ve eğilme momenti, kesme kuvvet ve eğilme moment diyagramları ve çizimi.
12 Düşey yüklü kirişlerde gerilmeler, basit eğilme, temel kesitler için mukavemet momentleri.
13 Kompozit kirişlerde eğilme, eğilmede gerilme yığılmaları.
14 Eğilmede plastik deformasyonlar, artık gerilmeler, gerilme dağılımı ve çizimi.
15 Uygulamalar
Ders İçin Önerilen Diğer Dersler
131212101 Statik

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4
Ö1 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek