Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
5131215111Mekanizma Teknigi3+034
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Zorunlu
Dersin Amacı  Makinaların kinematik ve dinamik incelemesinde kullanılacak yaklaşım ve matematiksel modelleri tanıtmak.
Dersin İçeriği  Mekanizma, kinematik diyagram, kinematik zincir, serbestlik derecesi kavramları. Tek serbestlik dereceli bazı temel mekanizmaların tanıtılması. mekanizmaların kinematik çözümlemesi. Bazı mekanizma tasarım problemleri. Dişli ve Kam mekanizmalarının kinematiği.
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Doç. Dr. Özer AYDIN ozer.aydin@dpu.edu.tr
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar  Mekanizma Tekniği, Prof. Dr. Eres SÖYLEMEZ
Makina Teorisi Mekanizmalar ve Makina Dinamiği, Prof. Dr. Özgür TURHAN
 
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %50
Mühendislik Tasarımı %50
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 2 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ödevler
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     118  AKTS Kredisi : 4
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Verilmiş bir mekanizmanın kinematik zincirini, serbestlik derecesini belirleme ve kinematik çıktıları çözümlemesini gerçekleştirme becerisi
2 İstenen kinematik ve dinamik özelliklere sahip mekanizma ve makinaların tasarımı konusunda temel bilgileri anlamak
3 Dişli ve kam mekanizmalarının kinematiğini kavramak.

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Temel kavramlar: Kinematik çiftler
2 Mekanizma, kinematik diyagram, kinematik zincir kavramları. Mekanizmanın serbestlik derecesi.
3 Mekanizmalarda konum çözümlemesi. Çevrim kapama denklemleri.
4 Mekanizmalarda hız ve ivme çözümlemesi.
5 Mekanizmalarda hız ve ivme analizleri. Analitik çözümler.
6 Mekanizmalarda hız ve ivme analizi. Sayısal çözümler
7 Mekanizmalarda hız ve ivme analizi. Sayısal çözümler.
8 Mekanizmalarda hız ve ivme çözümlemeleri, analitik ve sayısal yol karşılaştırılması.
9 Mekanizma tasarım problemleri
10 Mekanizma tasarım problemleri
11 Kam mekanizmaları: Tipleri ve konstrüksiyon yapıları.
12 Kam mekanizmalarının kinematiği.
13 Dişli mekanizmalarının kinematiği
14 Dişli mekanizmaların kinematiği

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5
Ö1
Ö2
Ö3
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek