Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
5131215114Termodinamik II3+034
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Zorunlu
Dersin Amacı  Mühendisliğinin esas ilgi alanlarından biri olan ısı ve iş ilişkileri ile enerji dönüşümlerinin fiziksel temellerini ve mühendislik uygulamalarını öğretmektir.
Dersin İçeriği  Kullanılabilirlik, tersinmezlik, II. Yasa verimi, ideal çevrimler, Otto-Diesel-Karma çevrimler, Stirling ve Ericsson çevrimleri, Brayton çevrimi. Rankine Çevrimi, Birleşik ısı güç üretimi, Soğutma çevrimleri ve ısı pompaları. Gaz-buhar karıçözümlemeleri.
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Prof. Dr. Ramazan KÖSE ramazan.kose@dpu.edu.tr
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar   Çözümlü ProblemlerleTermodinamik, Aksel ÖZTÜRK; Abdurrahman KILINÇ
Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Yunus ÇENGEL; Michael BOLES
 
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %100
Mühendislik Bilimleri %80
Mühendislik Tasarımı %20
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %100
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 2 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ödevler
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     134  AKTS Kredisi : 4
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 II Yasa çözümlemeleri, enerjilerin kullanılabilirlik ve dönüştürülebilirliklerini belirleme yetisi kazanmak
2 Güç çevrimlerin enerji ve yapılabilirlik analizlerini yapabilme yetisini kazanmak

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Kullanılabilirlik, tersinmezlik II. Yasa verimi
2 İdeal çevrimler
3 Otto, Diesel ve karma çevrimler
4 Stirling ve Ericsson çevrimleri
5 Brayon çevrimi ve uygulamaları
6 Rankine çevrimi ve uygulamaları
7 Kojenerasyon
8 Birleşik ısı güç üretimi
9 Soğutma makineleri ve ısı pompaları
10 Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimleri
11 Gaz-buhar karışımları ve iklimlendirme
12 Kimyasal reaksiyonlar
13 Yakıtlar ve yanma
14 Gaz karışımları ve termodinamik bağıntılar

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5
Ö1
Ö2
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek