Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
5131215113Makina Elemanlari I3+035
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Zorunlu
Dersin Amacı  Makineleri oluşturan makine elemanlarının tasarımı, şekillendirilmesi ve mühendislik hesaplamalarının yapılması
Dersin İçeriği  Temel kavramlar, gerilmeler, malzeme seçimi, kaynak, aks-miller, mil-göbek bağlantıları, Cıvatalar
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  Doç. Dr. İsmet Çelik makina.dpu.edu.tr/index/sayfa/1667/docdrismet-celik ismet.celik@dpu.edu.tr
Dersi Verenler  Doç. Dr. İsmet Çelik makina.dpu.edu.tr/index/sayfa/1667/docdrismet-celik ismet.celik@dpu.edu.tr
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar   Makinacının Rehberi, Seçkin Yayınevi, 2003, Prof.Dr.Güven Kutay
Makina Elemanları Teori, Konstrüksiyon ve Problemler, Nobel Yayınevi, 2006, Prof.Dr.Cahit Kurbanoğlu
Makine Elemanları Cilt I ve II, Seç Yayınevi, 1996, Prof.Dr.Hikmet Rende
Makine Elemanları I Ders Notları, 2017, Doç.Dr.İsmet Çelik
Makine Elemanları Tasarımı, Seçkin Yayınevi, 2006, Prof.Dr.Ahmet Çetin Can
Makine Elemanları ve Çözümlü Örnekleri Cilt I ve II, Birsen Yayınevi, 2005, Prof.Dr.İsmail Cürgül
Makine Elemanları Cilt I ve II, Birsen Yayınevi, 1994, Prof.Dr.Mustafa Akkurt
Makine Elemanları Cilt I ve II, Nobel Yayınevi, 2007, Prof.Dr.Erdem Koç
Tasarımcı Mühendisler için Malzeme Bilgisi, Birsen Yayınevi, 2010, Prof.Dr.Ahmet Çetin Can
Makine Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri, Dora Yayınevi, 2009, Prof.Dr.Fatih C. Babalık
 Teknik Resim, Statik, Dinamik, Malzeme Bilgisi, Mukavemet I, Mukavemet II, derslerini almış olmak
 -
 -
 Klasik yazılı

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %0
Mühendislik Bilimleri %50
Mühendislik Tasarımı %50
Sosyal Bilimler %0
Eğitim Bilimleri %0
Fen Bilimleri %0
Sağlık Bilimleri %0
Alan Bilgisi %0
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 1 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     138  AKTS Kredisi : 5
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi
2 Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, çözme, duyarlılık analizleri yapma ve nihai karar verme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi
3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
7 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Temel Kavramlar, Birimler, Yüzey Kalitesi
2 Toleranslar, Gerilmeler, Mukavemet Sınırları, Gerilme Çeşitleri
3 Statik Yük altında zorlanan makina elemanlarının mukavemet hesaplamaları, deformasyon
4 Değişken yük altında zorlanan makina elemanlarının mukavemet hesaplamaları
5 Makina Elemanı tasarımında Malzeme Seçimi,
6 Malzeme Çeşitleri, Isıl İşlem, Akslar, Miller, Aks ve Millerde deformasyon, titreşim
7 Ara Sınav
8 Kaynaklı birleştirmeler
9 Kaynaklı birleştirmeler, pim ve pernolar
10 Kaynak, Basınçlı kaplar
11 Cıvata bağlantıları
12 Cıvata bağlantıları
13 Mil-Göbek Bağlantıları (Sıkı birlşetirmeler, Sıkma birleştirmeler, Çakma kamalar,...)
14 Mil-Göbek Bağlantıları (Sıkı birlşetirmeler, Sıkma birleştirmeler, Çakma kamalar,...)

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 5 5 5 4 4 4 3 3 5 5 4 5
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6
Ö7
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek