Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
1131211003Türk Dili I2+022
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Zorunlu
Dersin Amacı   Dilin özelliklerini ve sosyal hayattaki yerini kavratmak; Türkçenin tarihî dönemlerini öğretmek; Türkçenin ses ve şekil yapısını kavratıp, imlâ-noktalama işaretlerinin yerinde kullanılmasını sağlamak; anlam ve görevleri bakımında kelimeleri öğretmek.
Dersin İçeriği   1. Anlatım 2. Soru-Cevap 3. Alıştırma ve Uygulama 4. Gösteri
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Kürşad YANGİL mkursad.yangil@dpu.edu.tr
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar   Ali Torun vd., Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Kütahya: DPÜ Yayını, 2010.
 
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %100
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 2 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     52  AKTS Kredisi : 2
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Kitap okuma alışkanlığını kazanır, günlük gazete ve diğer süreli yayınları takip eder.
2 Çevresindeki dil kirliliğine yol açan kelimelerin dil üzerindeki etkilerini hesaplar, kültürün dil üzerindeki etkisini görür.
3 Türkçeyi doğru, güzel ve başarılı bir üslupla konuşur.
4 Topluluk önünde sunum yapar, bilgi ve düşüncelerini başkalarının anlayabileceği düzeyde ifade eder, etkili iletişimi kullanır.

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Dilin Tanımı
2 Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi
3 Dilin Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi
4 Köken ve Yapı Bakımından Dünyadaki Dil Aileleri
5 Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri
6 Türk Yazı Dilinin Tarihî Gelişimi
7 Vize
8 Tekrar
9 Türk Yazı Dilinin Sadeleşme Evreleri ve Atatürk
10 Türkçenin Sesleri ve Sınıflandırılması
11 Anlam ve Görevleri Açısından Kelime Çeşitleri
12 Kelime Grupları
13 Cümle Bilgisi
14 Final

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 2 1 1 1 3 4 5 4 4 3 1 2 5
Ö1 2 1 2 1 3 4 5 5 4 3 1 2 5
Ö2 2 1 2 1 3 4 5 5 4 3 1 2 5
Ö3 1 2 1 2 4 3 4 4 3 4 2 1 4
Ö4 2 1 2 1 2 3 4 3 5 3 1 2 5
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek