Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
1131211306Matematik I3+246
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Zorunlu
Dersin Amacı  Öğrenciye denklem çözme becerisini,logaritmik ve üstel fonksiyonlarla ilgili kuralları vermek.Limit, süreklilik türev gibi temel kavramları ve teoremleri öğretmektir.İntegral özellikleri, tekniklerinin incelenmesi ve uygulamalarının gerçekleştirilmesidir
Dersin İçeriği  Fonksiton tanımı ve bazı özel fonksiyonlar, limit ve süreklilik. Türev, türev uygulamaları, belirsiz integral, integral alma yöntemleri, belirli integral ve uygulamaları.
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  Prof. Dr. İsmail Ekincioğlu
Dersi Verenler  Prof. Dr. İsmail Ekincioğlu
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar   Ali Görgülü, Genel Matematik Cilt I, Etam AŞ., Eskişehir, 2000.
Mustafa Balcı, Matematik Analiz, Cilt I, Ertem BAsım, Ankara, 1996.
 
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %50
Mühendislik Bilimleri %50
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 2 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     180  AKTS Kredisi : 6
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Tek değişkenli fonksiyon yapısını, limit ve sürekliliği kavramak, uygulamalarını yapabilmek.
2 Verilen bir fonksiyon için ekstremum değerlerini hesaplayabilmek, bir fonksiyonun grafiğini çizebilmek.
3 Belirsiz integrali kavramak, integral alma yöntemlerini öğrenmek.
4 Belirli integrali kavramak, alan, yay uzunluğu, hacim ve dönel yüzeylerin alan hesabı uygulamalarını yapabilmek.

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Fonksiyon tanımı ve bazı özel fonksiyonlar: trigonometrik, logaritmik ve üstel fonksiyonlar vb.
2 Fonksiyonlarda limit kavramı.
3 Bazı özel fonksiyonların limitleri.
4 Fonksiyonlarda süreklilik, sürekli fonksiyonların özellikleri.
5 Türev kavramına giriş, türev almada genel kurallar, zincir kuralı, kapalı ve parametrik fonksiyonların türevleri.
6 Yüksek mertebeden türevler, türevin geometrik ve fiziksel anlamı ve diferansiyel.
7 Maksimum ve minimum problemleri.
8 L'Hospital kuralı, limitlerde belirsiz şekiller.
9 Belirsiz integral, integral alma kuralları.
10 Değişken değiştirme yöntemi.
11 Kısmi integrasyon, rasyonel, trigonometrik, irrasyonel fonksiyonların integralleri.
12 Belirli integral ve temel teoremleri.
13 Kartezyen ve kutupsal koordinat sistemlerinde alan hesapları.
14 Eğri yayının uzunluğunun hesabı. Hacim ve dönel yüzeylerin alanlarının hesaplanması.
15 Final sınavı

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 5 3 3 4 5 2 3 3 4 5 3 3 1
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek