Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
1131211305Genel Kimya2+235
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Zorunlu
Dersin Amacı   Bu dersin amacı, öğrencilerin genel kimyanın temel prensiplerini ve uygulamalarını anlamasını sağlamak.
Dersin İçeriği   Madde; atomlar ve atom kuramı; kimyasal bileşikler; sulu çözelti tepkimeleri; gazlar; termokimya; atomun elektron yapısı
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Doç. Dr. Orhan Murat KALFA
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar   Petrucci, R.H., Harwood, W.S., Herring, F.G., (8. Baskıdan Çeviri Uyar, T., Aksoy, S.,). Genel Kimya İlkeler ve Modern Uygulamalar 1. Palme Yayıncılık, Ankara, 2010.
Chang, R., (4. Baskıdan Çeviri, Uyar, T., Aksoy, S., İnam R.), Genel Kimya Temel İlkeler. Palme Yayıncılık, Ankara, 2006.
 
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %50
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %50
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 2 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     141  AKTS Kredisi : 5
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Kimyasal kavramları problemlerin çözümünde kullanır.
2 Kimyasal tepkimeleri denkleştirir.
3 Bir kimyasal tepkimede yer alan bir türün istenen niceliğini hesaplar.
4 Gaz yasalarını ve termokimya kavramlarını problemlerin çözümünde kullanır.
5 Atomun elektron yapısı ile ilgili kavramları problemlerin çözümünde kullanır.

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Kimyanın amacı; bilimsel yöntem; maddenin özellikleri, sınıflandırılması ve ölçülmesi, yoğunluk; yüzde bileşim; anlamlı rakamlar
2 Kimyada ilk buluşlar ve atom kuramı; elektronların keşfi; atom çekirdeği; kimyasal elementler
3 Atom kütleleri; mol kavramı ve avogadro sayısı
4 Kimyasal bileşik çeşitleri; kimyasal bileşiklerin bileşimi; yükseltgenme basamakları
5 Bileşiklerin adlandırılması; kimyasal tepkimeler
6 Kimyasal eşitlik ve stokiyometri; çözeltide kimyasal tepkimeler; sınırlayıcı bileşen; verim hesaplamaları
7 Sulu çözeltilerin doğası; çökelme tepkimeleri; asit-baz tepkimeleri
8 Yükseltgenme-indirgenme tepkimeleri; yükseltgenler ve indirgenler; titrasyonlar
9 Gazların özellikleri; basit gaz yasaları
10 İdeal ve genel gaz denklemi; kimyasal tepkimelerde gazlar; gaz karışımları; difüzyon
11 Termokimyada bazı terimler; ısı; tepkime ısısı ve kalorimetri; iş; termodinamiğin birinci yasası
12 Tepkime ısıları; Hess yasası; standart oluşum entalpisi;
13 Elektromanyetik ışıma; atom spektrumları; kuantum kuramı, Bohr atom modeli
14 Kuantum sayıları; elektron dağılımları ve periyodik çizelge

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 2 1 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek