Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
6131216508Taşıtlarda Tahrik Dinamiği ve Güç Aktarma Sistemleri (Tek.Seç.II)3+035
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Seçmeli
Dersin Amacı   Bu dersin amacı, öğrencilerin güç aktarma organları konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlayarak, taşıtların güç aktarma organlarında oluşan kuvvetlerin hesap ve analizlerini yapabilmelerini, hibrit ve elektrikli tahrik sistemleri hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği  Güç aktarma organları ihtiyacı, tahrik sistemleri, Mekanik kavramalar ve kavrama testleri, Dişli çarklar, temel eşitlikler ve dişli oranları, Taşıt direnç kuvvetleri, tahrik kuvveti, Mekanik vites kutuları ve vites kademelerinin seçimi, Mekanik vites kutularının sökülmesi, incelenmesi ve montajı, Şaftlar, mafsallar, diferansiyeller ve aksların sökülmesi, incelenmesi ve montajı, Hidrolik kavramalar ve tork konvertörler, Planet dişli sistemleri ve otomatik vites kutularında mekanik devreler, Otomatik vites kutularında hidrolik devreler ve incelenmesi, Otomatik vites kutularının sökülmesi, incelenmesi ve montajı, Otomatik vites kutusu testleri, Sürekli değişken vites kutuları (CVT), Otomatik ve manuel seçimli vites kutuları.
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Yrd.Doç._kalktı M. Akif KUNT mehmetakif.kunt@dpu.edu.tr
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar  Güç Aktarma Organları, dijital ortamda öğrencilere verilen ders notu, Özer CAN.
Motorlu Taşıtlarda Güç Aktarma Organları, Rıdvan Arslan, Cafer Kaplan, Ali Sürmen, M. İhsan Karamangil, Alfa Aktüel, 2000.
Harald Naunheimer, Bernd Bertsche, Joachim Ryborz, Wolfgang Novak, Automotive Transmissions-Fundamentals, Selection, Design and Application, Springer,2011.
Electronic Transmission Control ETC, Horst Bauer, The Bosch Yellow Jackets Edition 2004
Auto Fundementals, Martin W. Stockel, Martin T. Stockel, Chris Johanson, The Goodheart-Willcox, 2005.
Advanced Vehicle Tecnology, Heinz Heisler, Butterworth-Heinemann, 2002.
 
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 0 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ödevler
Ara Sınavlar
Uygulama
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     139  AKTS Kredisi : 5
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Taşıttaki güç elemanlarının çalışma prensiplerini öğrenebilme
2 Farklı vites kutularını tasarlayabilme yeteneğinin geliştirilmesi
3 Mekanik ve hidrolik kavramaların farklarının anlaşılması
4 Diferansiyel tasarlama becerisi kazandırmak

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Kavramalar, Kavramaların Tanımı, Kavrama Çeşitleri, Motorlu Araçlarda Kavramalar, Sürtünmeli Kavramalar
2 Kavramaların Görevleri, Özellikleri, Tek diskli kavramalar, yapısı
3 Kavramaların tork iletme kapasitesi, kavrama mekaniğinin hesapları
4 Çok diskli kavramalar, Kavrama tertibatı ayarları, arızaları
5 Güç aktarma organlarına olan ihtiyaç, taşıta etkiyen direnç kuvvetleri,
6 Vites kutusu temel eşitlikler, tahrik kuvvetinin değişimi, dişli oranlarının bulunması, geometrik ve aritmetik hesapları
7 Vites kutusu temel eşitlikler, tahrik kuvvetinin değişimi, dişli oranlarının bulunması, geometrik ve aritmetik hesapları
8 Dişli çeşitleri, mekanik vites kutusu çeşitleri
9 Senkromeç sistemi, vites kutusu çeşitleri
10 Otomatik vites kutuları, tork konvertörleri
11 Planet dişli sistemleri
12 Planet dişli sistemleri ile hareket iletimi
13 Kardan Milleri, Üniversal Mafsallar
14 Diferansiyel ve şaflar

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 3 3 4 4 5 2 2 3 4 5 4 5 4
Ö1 2 3 4 3 5 4 4 2 3 4 4 5 5
Ö2 2 3 4 4 5 2 3 3 2 5 4 5 4
Ö3 4 4 5 3 3 4 5 3 4 5 3 2 3
Ö4 3 4 5 5 5 4 3 2 2 2 4 5 4
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek