Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
6131216507Tahribatlı ve Tahribatsız Muayene Yöntemleri (Tek.Seç.II)3+035
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Seçmeli
Dersin Amacı  Malzemelerin mekanik özellikleri ile ilgili temel kavramları ve mekanik özellikleri belirlemede kullanılan standart test yöntemlerinin kavranmasını sağlamak.
Dersin İçeriği  Tahribatlı yöntemler; çekme, basma, yorulma deneyi, çentik darbe deneyi sürünme deneyi, eğme ve katlama deneyi. Tahribatsız yöntemler; Brinell, Rockwell ve Vickers sertlik ölçme deneyleri. Dinamik sertlik ölçme deneyleri. Malzemenin içyapısının muayenesi. Renklendirme. Sertleşme yeteneğinin ölçülmesi.
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Dr. Öğr. Üyesi Salih Hakan YETGİN
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar   3.Chawla KK.,Meyer MA, Mechanical Behaviour of Materials 4.Courtney T., Mechanical Behaviour of Materials 5.Ashby MF., Jones DR., Engineering Matreials,Vol. 1 6.Metals Handbook Vol. 8, Mechanical Testing, 1997
 1.Kayalı ES.,Ensari C., Dikeç F. Metalik Malzemelerin Mekanik Deneyleri, İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi 2.Kayalı E. S., Çimenoğlu H. Malzeme Yapısı ve Mekanik Davranışları, İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi. 3.Chawla KK.,Meyer MA, Mechanical Behaviour of Materials 4.Courtney T., Mechanical Behaviour of Materials 5.Ashby MF., Jones DR., Engineering Matreials,Vol. 1 6.Metals Handbook Vol. 8, Mechanical Testing, 1997
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %50
Mühendislik Tasarımı %20
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %30
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 3 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     90  AKTS Kredisi : 3
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemlerini öğrenir.

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Çekme deneyi
2 Çekme Deneyi
3 Basma Deneyi
4 Eğilme deneyi
5 Darbe deneyi
6 Sertlik Deneyi
7 Yorulma Deneyi
8 Vize
9 Sıvı penetrant muayenesi
10 Ultrasonik muayene
11 Radyografik muayene
12 Magnetik parçacıklarla muayene
13 Girdap akımlarıyla muayene yöntemleri
14 Gözle Muayene

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Ö1 3 5 3 2 4 5 3 3 3 2
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek