Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
8131218512Nanoteknoloji (Tek.Seç.Ders IV)3+035
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Seçmeli
Dersin Amacı  Malzeme üretiminde, atomik ve moleküler seviyede kontrol gerektiren Nanoteknoloji konusunda bilgilenmek ve nanoboyut ile üretim süreç basamakları arasında gelişen etkileri inceleyebilmek.
Dersin İçeriği  Bu ders nanomalzemelerin sentezini, üretim süreçlerini, karakterizasyonunu ve uygulama alanlarını kapsar.
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  Prof. Dr. Hasan GÖÇMEZ
Dersi Verenler  
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar  7] M. Winterer, Nanocrystalline ceramics, Springer Series in Materials Sci., 2002
 [1] John Mongillo, Nanotechnology 101, Greenwood Press, 2007 [2] H. S. Nalwa, Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, American Scientific Publishers, 2004 [3] Materials A.I. Gusev, A.A. Rempel, Nanocrystalline, Cambridge International Science Publishing, 2005 [4] Y. Gogotsi, Nanomaterials Handbook, CRC Press, 2006 [5] A.S. Edelstein and R.C. Cammarata, Nanomaterials: Synthesis, Properties and Applications, ed. IoP (UK), 1996 [6] Douglas A. Skoog, F. James Holler, Principles of Instrumental Analysis, Brooks Cole, 2006
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %80
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %20
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 3 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ödevler
Sunum/Seminer Hazırlama
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     224  AKTS Kredisi : 7
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Nanoteknolojinin uygulama alanlarını kavramak
2 Nanomalzeme sentez yöntemlerini sınıflandırılması ve başlıca yöntemleri uygulayabilecek bilimsel alt yapıyı elde etmek
3 Mekanokimyasal aktivasyon ile toz sentezini kavramak
4 Karbon nanotüp sentezi, süreç ve uygulama alanlarını anlamak
5 Nanoboyutlu malzemelerin sinterlenmeye olan katkılarını anlayabilme ve nanoyapılı karakteri koruyabilmek için farklı sinterleme tekniklerini uygulamak
6 Tane boyutunun malzemenin mekaniksel, termal, elektriksel ve manyetik özelliklerine etkisini açıklayabilmek
7 Atomik ve moleküller seviyede malzeme üretim süreçlerinin kontrol edilebileceğini anlamak
8 Nanoyapılı bir malzemenin karakterize edebilen enstrümantal cihazlarını tanıma ve cihaz çıktılarını yorumlayabilmek
9 Geniş uygulama alanı olan Nanoteknoloji konusunda yapılacak çalışmaları takip edebilecek bilgi altyapısını elde etmek
10 Nanoteknolojinin uygulama alanlarını kavramak

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Nanoboyut kavramı, Nanoteknoloji tanımı ve tarihsel gelişim, spor ürünlerinde kosmetik ürünlere kadar Nanoteknolojinin uygulama alanları [1] Sayfa 1-50
2 Tabandan-tavana yaklaşımı ile nanopartikül sentezi; sol-jel, hidrotermal, çöktürme, yanma ve spray pyroliz yöntemleri [2] Sayfa 333-376
3 Tavandan-tabana yaklaşımı ile nanopartikül sentezi; Mekanik/mekanokimyasal ögütme yöntemleri [2] Sayfa 91-129
4 nanomalzeme üretiminde lazer ve süperkritik akışkan kullanımı [1] Sayfa 727-743
5 Karbon nanotüplerin sentezi, özellikleri ve kullanım alanları [1] Sayfa 79-100
6 Nanomalzeme süreçleri [3] Sayfa 89-124
7 Nanomalzelerin sinterlenmesi; geleneksel sinterleme, iki basamaklı sinterleme ve kıvılcım-plazma sinterlemesi [4] Sayfa 311–320
8 Nanoyapılı malzemelerin mekaniksel özellikleri (düşük sıcaklıkta) [5] Sayfa 323–332
9 Dönem içi Sınavı
10 Nanoyapılı malzelerin mekaniksel özellikleri (yüksek sıcaklıkta) [5] Sayfa 333–343
11 Tane boyutuna bağlı termal, elektiriksel ve manyetik özelliklerin değişimi [3] Sayfa 284-330
12 Nanoyapılı malzemelerin karakterizasyonu i) Taramalı Tünel Mikroskobu (STM) [6] Sayfa 550-558
13 Nanoyapılı malzemelerin karakterizasyonu i) Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) [6] Sayfa 558-562
14 Nanoteknolojide yeni uygulamalar [1] Sayfa 7-10

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Ö1 5 5 3 3 2 5 2 1 3 5
Ö2 5 5 3 3 2 5 2 1 3 5
Ö3 5 5 3 3 2 5 2 1 3 5
Ö4 5 5 3 3 2 5 2 1 3 5
Ö5 5 5 3 3 2 5 2 1 3 5
Ö6 5 5 3 3 2 5 2 1 3 5
Ö7 5 5 3 3 2 5 2 1 3 5
Ö8 5 5 3 3 2 5 2 1 3 5
Ö9 5 5 3 3 2 5 2 1 3 5
Ö10 5 5 3 3 2 5 2 1 3 5
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek