Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
8131218511Doğal Gaz Tesisatı ve Projelendirmesi3+035
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Seçmeli
Dersin Amacı   Yerleşik hayatın vazgeçilmez parçası olan binalarda, kullanım kolaylığı ve konforun vazgeçilmezi olan doğal gaz tesisatı tasarımı kabiliyetinin kazanılması bu dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği  Ders sunumları, proje çalışması.
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Doç. Dr. Oğuz Arslan oguz.arslan@dpu.edu.tr
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar   Mimarın Tesisat El Kitabı, Isısan çalışmaları, Yayın No: 370-1, Cilt 2, 2008.
Doğal gaz tesisatı, Karakoç H., DemirDöküm Teknik yayınları.
  Doğal gaz tesisatı ile ilgili tanım ve kavramlar. Konutlarda doğal gaz projelendirilmesi. Kalorifer dairelerinde ve iç tesisatta doğal gaz dönüşümü. Tesisatla ilgili karşılaşılan sorunlar ve çözümleri
 [1] Doğal gaz tesisatı, Karakoç H., DemirDöküm Teknik yayınları. [2] Mimarın Tesisat El Kitabı, Isısan çalışmaları, Yayın No: 370-1, Cilt 2, 2008.
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %100
Mühendislik Bilimleri %100
Mühendislik Tasarımı %100
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 0 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ödevler
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     144  AKTS Kredisi : 5
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Doğal Gaz tesisat planlaması ve önemli hususların kavranması
2 Doğal Gaz tesisat projelendirilmesinin kavranması ve ekonomiklik kriterinin benimsenmesi
3 Doğal Gaz dönüşüm uygulamaları kabiliyetinin kazanılması

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Doğal gaz tesisatı ile ilgili tanım ve kavramlar
2 Gaz yakıtlar ve özellikleri
3 Yanma ile ilgili temel kavramlar
4 Doğal gazlı cihazlar ve sınıflandırılması
5 Doğal gaz tesisatı elemanları
6 Doğal gazlı cihazların emniyetli işletimi
7 Arasınav
8 Konutlarda doğal gaz projelendirilmesi
9 Örnek uygulama
10 İç tesisatta doğal gaz dönüşümü
11 Örnek uygulama
12 Kalorifer dairelerinde doğal gaz dönüşümü
13 Örnek uygulama
14 Tesisatla ilgili karşılaşılan sorunlar ve çözümleri
Ders İçin Önerilen Diğer Dersler
131218511 Doğal Gaz Tesisatı ve Projelendirmesi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 2
Ö1
Ö2
Ö3
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek