Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
2131212129Bilgisayar Programlama3+033
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Zorunlu
Dersin Amacı  Algoritma ve programlama mantığı verilerek temel matematik ve mühendislik problemlerini çözmenin temelini kavratmaktır.
Dersin İçeriği  MATLAB ile programlamaya giriş, koşul ifadeleri, fonksiyonlar, döngüler, Lineer ve lineer olmayan denklem sistemleri Çözümü, Optimizasyon, Eğri Uydurma, İnterpolasyon, Nümerik İntegrasyon ve Türev, Diferansiyel Sembolik matematik
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Dr. Öğr. Üyesi Feridun Karakoç portal.dpu.edu.tr/feridun.karakoc/ feridun.karakoc@dpu.edu.tr
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar  Matlab:An introduction with applications, Amos Gilat,Department of Mech Engineering.The Ohio State University
Deniz Dal, MATLAB ile Programlama, Ekin Basım Yayın
Fahri Vatansever, Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Seçkin Yayıncılık
 http://portal.dpu.edu.tr/feridun.karakoc/ders_bilgi/30/129-bilgisayar-programlama
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %50
Mühendislik Bilimleri %50
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 2 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ödevler
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     90  AKTS Kredisi : 3
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Programlama ile ilgili genel kavramları tanıyabilme
2 Algoritma oluşturma mantığını kavrayabilme
3 MATLAB programlama dili ile temel ve orta seviye programlar geliştirebilme

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Matlabde programlamaya giriş
2 Matlabde koşul yapıları: if-elseif-else-end yapısı. switch-case-end yapısı.
3 MATLAB ile döngüler - I: for-end yapısı
4 MATLAB ile döngüler - II:while-end yapısı
5 MATLAB ile fonksiyonlar, fonksiyon dosyası oluşturma
6 MATLAB ile hata ayıklama
7 MATLAB ile Makina Mühendisliği uygulamaları
8 Ara Sınav haftası
9 MATLAB ile Makina Mühendisliği uygulamaları
10 Polinomlar,kök bulma.Eğri Uydurma. İnterpolasyon
11 Sayısal analiz uygulamaları
13 3 Boyutlu Grafik Çizdirme
14 Matlab' de sembolik matematik: türev, integral,kısmi diferansiyel denklem çözümü.
15 MATLAB ile grafiksel kullanıcı arayüzü tasarımı
Ders İçin Önerilen Diğer Dersler
131211128 Bilgisayar ve Programlamaya Giriş

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Ö1 3
Ö2 4 5 4
Ö3 5 5 5 4 3
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek