Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
1131211128Bilgisayar ve Programlamaya Giriş 2+233
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  Makine Mühendisliği
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Zorunlu
Dersin Amacı  Bilgisayar sisteminin temel kavramları verilerek, işletim sistemi (Windows), internet ve ofis uygulama programlarının(MS Word, Excel, Powerpoint) temel seviyede kullanım becerilerini vermektir. MATLAB yazılımını kullanarak programlamanın temel kavramlarının öğretilmesidir.
Dersin İçeriği  Bilgisayar Temel kavramları, İnternet kullanımı, Windows, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint kullanımı . Algoritmalar, akış diyagramları, MATLAB ile programlamaya giriş, diziler, matrisler.
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Dr. Öğr. Üyesi Feridun Karakoç portal.dpu.edu.tr/feridun.karakoc feridun.karakoc@dpu.edu.tr
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar  Temel Bilgi Teknolojileri I-I, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını
 
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %40
Mühendislik Bilimleri %20
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %20
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %20
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 3 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Ara Sınavlar
Uygulama
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     91  AKTS Kredisi : 3
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra NoAçıklama
1 Genel olarak bilgi teknolojilerini ve bilgisayarlar hakkında bilgi sahibi olabilme
2 Windows işletim sistemini kullanabilme
3 Ofis programlarını kullanabilme (Word, Excel ve Powerpoint)
4 İnternet kullanımı konusunda beceri kazanabilme
5 Bilgisayar programlamanın temel kavramları kavrayabilme
6 MATLAB programlama dili ile temel seviye programlar geliştirebilme

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Bilgisayarın tarihçesi ve türleri, genel olarak donanım
2 İşletim Sistemleri ve Windows İşletim Sistemi.
3 Kelime işlemci programı (MS Word) ve hesap tablosu programı (MS Excel) kullanımı.
4 Hesap tablosu programı (MS Excel)
5 Etkili sunum teknikleri ve sunum teknolojileri
6 İnternet teknolojileri
7 Bilgisayar ve ağ güvenliği
8 Ara sınav
9 Bilgisayar programlamaya giriş, algoritma, akış diyagramı ve kodlama
10 Değişkenler, sabitler, Matematiksel işlemler
11 MATLAB çalışma ortamı, değişkenler, veri tipleri ve mantıksal/ilişkisel/aritmetik operatörler
12 Diziler.Tek boyutlu (vektör)ve çok boyutlu diziler(matris)
13 Dizilerde Matematiksel İşlemler
14 MATLAB ile programlamaya giriş
15 MATLAB ile grafikler

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Ö1 4 2 2
Ö2 4 2
Ö3 4 4 4 4 3
Ö4 4
Ö5
Ö6 4 4 4
              
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek